Fikapausen

Återhämtning - en viktig del av ditt arbetsliv.

October 25, 2018

Bara 56 % av de anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och pauser. Är det en norm att vi ska multitaska, och vad händer i hjärnan om vi gör flera saker som använder samma del? Hur fungerar vi i exempelvis öppna kontorslandskap?

I detta samtal förklarar Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin, för Agneta och Martin varför det är viktigt med återhämtning, inte bara efter arbetsdagens slut utan även under arbetspasset.