Fikapausen

Återhämtning - en viktig del av ditt arbetsliv.

October 25, 2018

Bara 56 % av de anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och pauser. Är det en norm att vi ska multitaska, och vad händer i hjärnan om vi gör flera saker som använder samma del? Hur fungerar vi i exempelvis öppna kontorslandskap?

I detta samtal förklarar Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin, för Agneta och Martin varför det är viktigt med återhämtning, inte bara efter arbetsdagens slut utan även under arbetspasset.

Play this podcast on Podbean App